Нашата мисия

Нашата мисия- 3 Ds

Декарбонизация

Мисията на Trewado е да носи енергия навсякъде, където имате нужда.Екипът от професионални таланти помага на клиентите по целия свят да използват пълноценно слънчевата енергия и да предоставят разумни и надеждни решения за възобновяема енергия не само за търговски, но и за жилищни сгради.Trewado винаги се е опитвал да помогне на земята да достигне нетни нулеви емисии.

Децентрализация

Trewado помага на клиентите да изградят своя частна земя със среден мащаб.Клиентите не трябва да разчитат на местната мрежа, за да получат енергия.Това носи огромна електрическа сигурност за клиентите и за нациите.

Дигитализация

Използвайки системата за управление на енергията, Trewado и клиентите изграждат стотици и хиляди виртуални зелени електроцентрали със съхранение на енергия.Енергията, генерирана от тези земи за слънчева енергия, може да бъде разпределена според нуждите.Всички данни могат да се видят в облачен център за данни.